Serwis informacyjny

Serwis informacyjny w skróconej i dynamicznej formie przedstawia ciekawostki i aktualności z życia gminy. Zgodnie z założeniami w niedługim czasie nastąpi opublikowanie kolejnych wydań (odcinków) w odstępach kwartalnych. Celem tego serwisu jest współtworzenie go m.in. poprzez mieszkańców gminy. Jeśli mają Państwo sugestie dotyczące serwisu, pomysł na materiał filmowy lub chcielibyście zaprosić reportera na uroczystość odbywającą się w swojej miejscowości, prosimy o kontakt.

Wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie Państwo na stronie http://www.marciszow.pl/?serwis-informacyjny,21.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacja Wójta Gminy Marciszów o pracy między sesjami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dzisiejszym wydaniu:

- Remonty dróg w Gminie Marciszów w 2015 r.,
- VIII Sesja Rady Gminy Marciszów – udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.,
- Koncert Piosenki Biesiadnej w Marciszowie,
- Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Marciszowie,
- Konkurs „Ratujemy i uczymy się ratować”,
- Najlepsi Absolwenci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
i inne...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchody 10 rocznicy powstania centrum oświatowo-administracyjnego w Marciszowie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dzisiejszym wydaniu:

- Inwestycje w Gminie Marciszów w 2015 r.
- IV Sesja Rady Gminy Marciszów
- Noworoczny Koncert Kolęd w Sędzisławiu
- Projekt w Gimnazjum Publicznym w Marciszowie - „Na własne konto”
- Zajęcia – Teatr „Lokomotywa”
- „Dzień Kobiet” – Marciszów 2015 r.
i inne...