Aktualności


MISTRZOSTWA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO LZS
I MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST W TENISIE STOŁOWYM
PISARZOWICE 11.03.2018 r.


1. Organizatorzy :
Powiatowe i Gminne Zrzeszenie LZS w Kamiennej Górze, UKS MARATON Pisarzowice
2. Termin i miejsce:
- 11 marca (niedziela) 2018 r., Hala Sportowa w Pisarzowicach, początek zawodów godzina 1000, przyjazd i zgłoszenia do godziny 945.
3. Warunki uczestnictwa :
- w zawodach prawo udziału mają zawodnicy klubów z terenu powiatu zrzeszonych w LZS oraz mieszkańcy powiatu nie zarejestrowani w innych stowarzyszeniach kultury fizycznej (kluby sportowe)
- obowiązuje strój sportowy i obuwie miękkie
4. Zasady rozgrywania Mistrzostw:
Mistrzostwa rozegrane zostaną w 5 kategoriach wiekowych (osobno kobiety i mężczyźni):
- młodzicy - rocznik 2005 i młodsi
- kadeci - roczniki 2003,2004
- juniorzy - roczniki 2000,2001,2002
- młodzieżowcy – roczniki 1997,1998,1999
- seniorzy - rocznik 1996 i starsi
5. Nagrody i awanse:
- zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują medale i dyplomy
- zdobywcy miejsc I-VI uzyskują awans do zawodów strefowych (18.03.2018 r. PISARZOWICE)
6. Postanowienie końcowe:
- sprawy nie objęte w regulaminie rozstrzyga organizator

ZAPRASZAMY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Marciszów ogłasza konkurs na wolne stanowisko

Stanowisko: INSPEKTOR ds. MIENIA KOMUNALNEGO I WYPOSAŻENIA W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
o puchar Wójta Gminy Marciszów

25 lutego 2018, od godz. 12:00
Dom Kultury w Marciszowie


Rozgrywki w następujących kategoriach wiekowych:
- dzieci do lat 10,
- dzieci 11-13 lat,
- młodzież 14-18 lat,
- dorośli OPEN

Organizatorzy:
Urząd Gminy oraz Koło Szachowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie.
Uczestnicy otrzymają dyplomy, a zwycięzcy nagrody, puchary oraz medale.
ZAPRASZAMY!!!

WYNIKI TURNIEJU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne informacje dla przedsiębiorców – JPK_VAT

Prosimy o przypominanie przedsiębiorcom odwiedzającym urząd o obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy mikroprzedsiębiorcy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany.

Więcej informacji na temat JPK_VAT znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz http://www.biznes.gov.pl
Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego: www.pz.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 procent dla Dolnego Śląska

Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Regionie.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 znajduje się na stronie https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego województwa.
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/jedenprocent

Zapraszamy także Państwa do odwiedzania profilu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na portalu społecznościowym FB - Pozarządowy Dolny Śląsk: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Marciszów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Skarbnika Gminy Marciszów w Urzędzie Gminy Marciszów

Stanowisko: Skarbnik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Marciszowie

Stanowisko: Główny Księgowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Marciszów ogłasza otwarty konkurs ofert

dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2018 roku w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

SZCZEGOŁY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Wójta Gminy Marciszów z dnia 17.11.2017

W związku z informacją dotyczącą złej jakości wody Gmina Marciszów informuje, że w dniu dzisiejszym do sekretariatu urzędu wpłynęła decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze z dnia 16.11.2017 r. nakazująca Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu unieruchomić odcinki wodociągów w Marciszowie przy ul. Spółdzielczej. Uzasadnieniem decyzji jest ocena jakości wody z dnia 16.11.2017 r. z której wynika, że w pobranych do badań próbkach w okolicy budynku Spółdzielcza 46 i Spółdzielcza 21/40 stwierdzono obecność bakterii grupy Coli, co eliminuje całkowicie wodę do spożycia przez ludzi, do przygotowania posiłków, mycia się, mycia zębów, mycia warzyw i owoców, mycia naczyń kuchennych, prania i przemywania ran. Woda ta według oceny jakości może być wykorzystywana jedynie do spłukiwania toalet. Sanepid oraz Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji nie informowały dotychczas Wójta Gminy, że występują zagrożenia na innych odcinkach sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy Marciszów.

W sprawach jakości wody należy kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta WZWIK w Wałbrzychu tel: 074-64-88-130.

Niezależnie od powyższych Gmina Marciszów w trybie pilnym domaga się przeprowadzenia przez Sanepid Kamiennogórski kontroli na pozostałych sieciach wodociągowych zarządzanych przez WPWiK w Wałbrzychu w tym w Sędzisławiu, Marciszowie, Ciechanowicach, Wieściszowicach i Świdniku, gdyż mieszkańcy tych miejscowości także zgłaszają pogorszenie jakości wody.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do odwiedzenia działu Sport na stronie główniej, w którym znajdują się najnowsze informacje dotyczące wydarzeń sportowych na terenie Gminy Marciszów:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ PUBLIKACJA PT. "DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ" DOSTĘPNE NA STRONIE

http://dolnoslaskie.polskamultimedialna.pl/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Pałacu w Ciechanowicach:

Pałac w Ciechanowicach
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Osoby uprawnione uzyskują informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II BIEG PUSTELNIKA

W dniu 01.10.2017 (niedziela), o godzinie 12:00 odbędzie się II edycja Biegu Pustelnika. Start spod świetlicy wiejskiej w Pustelniku, przy budynku nr 15. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od godziny 10:30 do 11:30 (świetlica).

Dystans 10 km, w 99% drogi i ścieżki leśne. Trasa wiedzie przez rowerowy szlak czerwony oraz szlak zielony przez szczyt Krąglaka. Czas przeznaczony na pokonanie trasy wynosi 1h 30 min. Organizator zapewnia punkt z wodą na skrzyżowaniu 6 dróg – 4 km trasy jak również opiekę medyczną na czas trwania biegu.

Kontakt - sołtys p. Tomasz Wernicki - 512 301 744.

Regulamin II Biegu Pustelnika
Wyniki II Biegu Pustelnika

Zapraszamy!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozbiegana Gmina Marciszów - edycja 2017
zapraszamy do odwiedzenia strony: http://bieg.marciszow.pl/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PLEBISCYT TAURON - "KONKURS Z KLIMATEM"

Gmina Marciszów informuje, że nasza gmina została poprawnie zarejestrowana w Plebiscycie TAURON. Gmina zdobywa punkty dzięki głosom internautów biorących udział w „KONKURSIE Z KLIMATEM”.

Im więcej głosów oddacie Państwo na swoją ulubioną gminę, tym większa szansa na zwycięstwo!

Głosy można oddawać na stronie:
http://oddychajpowietrzem.pl/konkurs

już od 15 maja 2017 r. od godz. 12:00.
Zapraszamy!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualny wzór deklaracji "śmieciowej" znajduje się w dziale dot. systemu śmieciowego.
Nowy system śmieciowy - nowy wzór deklaracji

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Urząd Gminy w Marciszowie przystępuje do opracowywania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Marciszów”. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą stanowić podstawę do ubiegania się o jakiekolwiek bezzwrotne dotacje z zakresu m.in.: walki z niską emisją, energooszczędności infrastruktury, odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu.

Szczegóły

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CEIDG Ostrzeżenie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idziemy na zakupy i szukamy znaku
Zakup prospołeczny

Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.

Szczegóły

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwiat lnu
Dotacje dla mieszkańców gminy
Szczegóły

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH W FORMIE TZW. "WYSTAWKI"
Szczegóły w BIP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek segregowania odpadów.
Szczegóły


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakończył konsultacje społeczne dot. programu Aktywny Dolny Śląsk, który przewiduje przekazanie 600 tysięcy złotych pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego do dyspozycji mieszkańców na wydarzenia sportowe, turystyczne i sportowo-turystyczne.

Z dniem 4 marca bieżącego roku uruchomiony został portal
www.aktywny.dolnyslask.pl,
który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu Aktywny Dolny Śląsk wraz z aktualnym regulaminem, załącznikami i generatorem pozwalającym na zgłaszanie pomysłów na wydarzenia drogą internetową.

Zapraszamy!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMOCJA TURYSTYKI

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate pozyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dwa projekty promujące turystykę w naszym regionie.
Pierwszy z nich zatytułowany „Turystyczny wehikuł czasu, czyli plecak z tradycjami” to niebanalny przewodnik, który, w przeciwieństwie do większości publikacji, nie opisuje miejsc dobrze znanych, lecz prowadzi przez te mniej uczęszczane, a zdecydowanie warte poznania. Sławi on piękno Ziemi Kamiennogórskiej i Rudaw Janowickich, bogatą historię i tradycję, a także promuje produkty lokalne tam wytwarzane. Na podstawie tradycyjnych przepisów zawartych w przewodniku można ugotować przysmaki dawnej kuchni naszego regionu. Przewodnik właśnie został wydany i dostępny jest w informacjach turystycznych i muzeach Dolnego Śląska, a także do pobrania w formacie pdf na stronach internetowych Stowarzyszenia i naszej gminy. Z przyczyn technicznych wersja elektroniczna jest uboższa graficznie. Dzięki temu jednak ewentualny wydruk pobranej publikacji będzie mniej obciążał środowisko naturalne i wasze domowe budżety.
Drugim projektem jest szlak tematyczny prowadzący przez całe nasze województwo noszący tytuł „Dolny Śląsk – kraina mlekiem i miodem płynąca”. Zapraszamy w nim turystę do odwiedzenia znanych i mniej znanych miejsc połączonych wspólnym tematem przewodnim mleczarstwa i pszczelarstwa. Każde z miejsc na szlaku jest niepowtarzalne i ma coś wyjątkowego do zaoferowania. W wielu tych miejscach kupić można wysokiej jakości produkty pszczele i mleczne oraz wyroby lokalne. Na trasie ukryte są też skrytki geocachingowe, w których znaleźć można drobne przedmioty tematycznie związane ze szlakiem. Opis całego szlaku i wszystkich ciekawych jego przystanków można poznać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.greengate.org.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkich informacji na temat pracy urzędu udziela
Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nowy serwis internetowy http://www.kolorowejeziorka.pl/
Zapraszamy do odwiedzenia!