Aktualności

STOWARZYSZENIE "ŚWIDNA", ŚWIDNIK 8A,
58-410 MARCISZÓW,
608 338 735, 505 625 608
stowarzyszenieswidna@gmail.com

Stowarzyszenie Świdna ze Świdnika w Konkursie Działaj Lokalnie 2018 otrzymała dofinansowanie realizacji swojego projektu „Jarmark nad Świdną – kontynuacja”

W ramach projektu będą przeprowadzone następujące działania:
- stworzenie utwardzonego placu targowego, wyposażonego w zasilanie elektryczne.
- zajęcia warsztatowe ( świetlica wiejska w Świdniku):
• kosmetyczne - profesjonalna wizażystka przeprowadzi szkolenie wykonywania makijażu - 28 lipca 2018
• plastyczne - zajęcia dekupażu zastosowanego w wykonywaniu ozdób świątecznych – 8 sierpnia 2018
• kulinarne - zajęcia na temat polskiej kuchni kresowej – 16 sierpnia 2018
- organizacja konkursu fotograficznego obrazującego życie naszej wsi.
Nagrodzone prace będą wydrukowane i przedstawione na wystawie podczas jarmarku.

Podsumowaniem projektu będzie "Jarmark nad Świdną", który odbędzie się w dniu 15.09.2018r. będący okazją do zaprezentowania naszych wyrobów i rękodzieła oraz wystawy pokonkursowej.
Wszystkie działania w ramach Projektu dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Lubawce.
Świdna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do odwiedzenia profilu na Faceebooku, który powstał z myślą o wydarzeniach, jakie mają miejsce na terenie gminy Marciszów. Ukazywać się będą tam ogłoszenia o imprezach w poszczególnych sołectwach, krótkie sprawozdania z ich przebiegu wraz ze zdjęciami.
https://www.facebook.com/kultura.sport.turystyka.marciszow

Profil Facebook - Kultura, Sport, Turystyka.
Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH "SUDETY 2030"

Urząd Gminy Marciszów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06.2018 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem
http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej na adres:
Urząd Gminy Marciszów,
ul. Szkolna 6,
58-410 Marciszów

z dopiskiem "konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety 2030".

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii SUDETY 2030

Terminy spotkań konsultacyjnych w ramach konsultacji społecznych 'Strategii Rozwoju Sudety 2030'

Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030
Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.

11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań które podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna RODO
Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Mieszkańcy,

Pragnę Was poinformować, że Uchwałą Rady Gminy Marciszów Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na 2017 zatwierdzono budżet gminy Marciszów na 2017 rok. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Marciszów podjęła 11 uchwał w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017. Uchwałą nr VIII/5/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Wójta Gminy Marciszów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Marciszów za 2017 rok. Również ten sam Skład orzekający Uchwałą nr VIII/10/2018 z dnia 11 maja 2018 r. wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów za 2017 rok.

Jednakże te wszystkie powyższe i niepodważalne fakty nie wpłynęły na decyzję części radnych, gdyż podczas głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 8 radnych wstrzymało się do głosu, nie mając merytorycznych podstaw do takiego działania:

Radni którzy wstrzymali się od głosu:
1. Jadwiga Adamczyk,
2. Andrzej Mitczak,
3. Kazimierz Nowakowski,
4. Julian Polański,
5. Adam Ryżowski,
6. Danuta Wojtas,
7. Mirosław Wolak,
8. Władysław Wróblewski,

Należy również zaznaczyć, że jednym z punktów porządku sesji absolutoryjnej jest dyskusja nad sprawozdaniem, która nie wystąpiła ze strony wyżej wymienionych. Istotną kwestią jest to, że budżet gminy w 2017 roku zamknął się w kwocie niespełna dwadzieścia jeden i pół miliona złotych, z czego samo dofinansowanie wynosiło około ośmiu milionów. Jednakże moje działanie nie przekonało w/w ośmiu radnych do głosowania „za”, po prostu wstrzymało się.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Informacja w BIP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Marciszów ogłasza konkurs
na wolne stanowisko urzędnicze
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Informacja w BIP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Marciszów ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy Marciszów

Informacja w BIP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GMINA MARCISZÓW
reprezentowana przez
Wójta Gminy ogłasza z dniem 12 kwietnia 2018 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.

WYJAZDOWY WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO 2018


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I edycja konkursu dla mieszkańców woj. dolnośląskiego
„Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie dolnośląskim”

Drodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

Click-Trans konkurs

Forma pracy:
• mapa + opis
• tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf
• zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

Zasady:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. dolnośląskiego w wieku od 15 do 115 lat,
2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa dolnośląskiego,
3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa,
4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim.

SUMA NAGRÓD 1500 zł
I miejsce: 1000zł
II miejsce: 500zł

Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: mailto://konkurs@clicktrans.pl W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa
Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu http://www.info.clicktrans.pl lub https://clicktrans.com/blog w celu promocji trasy w Polsce i za granicą. Czekamy na Twoją pracę konkursową do 2 maja 2018 r.
Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-dolnoslaskie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne informacje dla przedsiębiorców – JPK_VAT

Prosimy o przypominanie przedsiębiorcom odwiedzającym urząd o obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy mikroprzedsiębiorcy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany.

Więcej informacji na temat JPK_VAT znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz http://www.biznes.gov.pl
Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego: www.pz.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 procent dla Dolnego Śląska

Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Regionie.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 znajduje się na stronie https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego województwa.
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/jedenprocent

Zapraszamy także Państwa do odwiedzania profilu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na portalu społecznościowym FB - Pozarządowy Dolny Śląsk: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do odwiedzenia działu Sport na stronie główniej, w którym znajdują się najnowsze informacje dotyczące wydarzeń sportowych na terenie Gminy Marciszów:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ PUBLIKACJA PT. "DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ" DOSTĘPNE NA STRONIE

http://dolnoslaskie.polskamultimedialna.pl/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Pałacu w Ciechanowicach:

Pałac w Ciechanowicach
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Osoby uprawnione uzyskują informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualny wzór deklaracji "śmieciowej" znajduje się w dziale dot. systemu śmieciowego.
Nowy system śmieciowy - nowy wzór deklaracji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Urząd Gminy w Marciszowie przystępuje do opracowywania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Marciszów”. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą stanowić podstawę do ubiegania się o jakiekolwiek bezzwrotne dotacje z zakresu m.in.: walki z niską emisją, energooszczędności infrastruktury, odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu.

Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CEIDG Ostrzeżenie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idziemy na zakupy i szukamy znaku
Zakup prospołeczny

Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.

Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH W FORMIE TZW. "WYSTAWKI"
Szczegóły w BIP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek segregowania odpadów.
Szczegóły


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakończył konsultacje społeczne dot. programu Aktywny Dolny Śląsk, który przewiduje przekazanie 600 tysięcy złotych pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego do dyspozycji mieszkańców na wydarzenia sportowe, turystyczne i sportowo-turystyczne.

Z dniem 4 marca bieżącego roku uruchomiony został portal
www.aktywny.dolnyslask.pl,
który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu Aktywny Dolny Śląsk wraz z aktualnym regulaminem, załącznikami i generatorem pozwalającym na zgłaszanie pomysłów na wydarzenia drogą internetową.

Zapraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMOCJA TURYSTYKI

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate pozyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dwa projekty promujące turystykę w naszym regionie.
Pierwszy z nich zatytułowany „Turystyczny wehikuł czasu, czyli plecak z tradycjami” to niebanalny przewodnik, który, w przeciwieństwie do większości publikacji, nie opisuje miejsc dobrze znanych, lecz prowadzi przez te mniej uczęszczane, a zdecydowanie warte poznania. Sławi on piękno Ziemi Kamiennogórskiej i Rudaw Janowickich, bogatą historię i tradycję, a także promuje produkty lokalne tam wytwarzane. Na podstawie tradycyjnych przepisów zawartych w przewodniku można ugotować przysmaki dawnej kuchni naszego regionu. Przewodnik właśnie został wydany i dostępny jest w informacjach turystycznych i muzeach Dolnego Śląska, a także do pobrania w formacie pdf na stronach internetowych Stowarzyszenia i naszej gminy. Z przyczyn technicznych wersja elektroniczna jest uboższa graficznie. Dzięki temu jednak ewentualny wydruk pobranej publikacji będzie mniej obciążał środowisko naturalne i wasze domowe budżety.
Drugim projektem jest szlak tematyczny prowadzący przez całe nasze województwo noszący tytuł „Dolny Śląsk – kraina mlekiem i miodem płynąca”. Zapraszamy w nim turystę do odwiedzenia znanych i mniej znanych miejsc połączonych wspólnym tematem przewodnim mleczarstwa i pszczelarstwa. Każde z miejsc na szlaku jest niepowtarzalne i ma coś wyjątkowego do zaoferowania. W wielu tych miejscach kupić można wysokiej jakości produkty pszczele i mleczne oraz wyroby lokalne. Na trasie ukryte są też skrytki geocachingowe, w których znaleźć można drobne przedmioty tematycznie związane ze szlakiem. Opis całego szlaku i wszystkich ciekawych jego przystanków można poznać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.greengate.org.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkich informacji na temat pracy urzędu udziela
Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nowy serwis internetowy http://www.kolorowejeziorka.pl/
Zapraszamy do odwiedzenia!