• Kościół w Domanowie
    Kościół w Domanowie

Domanów

Wieś wzmiankowana w 1371 roku położona nad górnym biegiem Nysy Szalonej, na granicy Gór Kaczawskich i Wałbrzyskich. We wsi renesansowy kościół Wniebowstąpienia Pańskiego z 2 połowy XVI wieku przebudowany w 1677 roku i 1732. Wewnątrz resztki dekoracji sgraffitowej, renesansowy portal do zakrystii oraz barokowy ołtarz i ambona z XVIII wieku.

Między Górami Wałbrzyskimi a Kaczawskimi znajduje się Przełęcz Domanowska a w niej wieś Domanów znajdująca się na wysokości 440- 500 m npm. W Domanowie bierze swój początek górny bieg Nysy Szalonej.
Powierzchniowo wieś zajmuje 293 ha, ale skupisko zabudowań występujących w Domanowie stawia tą wieś skoncentrowaną pod względem ludności, która jest oszacowana na nieco ponad 240 osób.
Pierwsze wzmianki o Domanowie pochodzą z kończ XIV w. W 1742 r. Fryderyk II król pruski przyłączył te ziemie do swojego państwa i do 1945 r. należały one do Prus podobnie jak cały wówczas Śląsk. Po okresie wojennym obszary dzisiejszych miejscowości zaludniła nowa ludność, byli to repatrianci z Ukrainy zachodniej; z dawnych województw tarnopolskiego, lwowskiego i stanisławowskiego oraz z zachodniej Białorusi. W Domanowie istniała szkoła w chwili obecnej mieści się w niej świetlica wiejska.
Najważniejszym miejscem dla wszystkich mieszkańców Domanowa i okolicznych wsi jest kościół Wniebowstąpienia Pana Jezusa, który mieści się w Domanowie, Posiada on bogato zdobiony snycerski ołtarz i ambonę pochodzącą z XVIII wieku, wieża jest pokryta baniastym hełmem. Budowle wzniesiono w miejscu starszej (XIV- wiecznej) w drugiej połowie XVI wieku. Ponadto świątynie przebudowano w 1677 roku i restaurowano współcześnie.