Inwestycje w Gminie Marciszów


UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach”
mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz zróżnicowanie oferty turystycznej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020.

Planowana operacja zakłada budowę wieży widokowej konstrukcji murowanej z piaskowca o wysokości 11,46 m oraz powierzchni zabudowy 21,24 m2 z elementami stalowymi w postaci schodów oraz zadaszenia górnego wyjścia. Wieża usytuowana będzie na wzgórzu parkowym. Projektowany obiekt o pałacowej formie architektonicznej nawiązywać będzie do zabudowy pałacowej, znajdującej się w pobliżu i będzie uzupełnieniem istniejącego kompleksu turystycznego znajdującego się obok, na który składają się świetlica wiejska, plac zabaw oraz zabytkowy Pałac, co zapewne przyczyni się do rozwoju istniejącej już infrastruktury turystycznej oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru LGD "Kwiat Lnu".