• Panorama Nagórnika
    Panorama Nagórnika
  • Świetlica w Nagórniku
    Świetlica w Nagórniku

Nagórnik

Wieś typowo rolnicza położona na zachodnim skraju gór wałbrzyskich, leży dolinie rzeki Ochodnik a kolonia Kocików nad Kocim Rowem, na wysokości 450 - 600 m. n.p.m.p. Położona na dość stromym północnym stoku.

Wzmiankowana w 1305 roku Helmsdorf lub Hohen-Helvigsdorf jako wieś książęca, a ludność była zobowiązana do świadczeń służebności feudalnych panu na zamku w Bolkowie i trwało to do 1700 roku.

W północno-zachodniej części Gór Wałbrzyskich leży Nagórnik, który dzieli się na część centralną i Kocików. Powierzchnia Nagórnika wraz z obszarami gospodarczymi wynosi 400 ha. i jest zamieszkana przez około 78 osób. Przez centrum wsi przepływa strumień Ochodnik jeden z dopływów Nysy Szalonej.
Nagórnik od 1526 roku był pod panowaniem austryjackich Habsburgów. Idąc dalej po kartach historii w 1742 roku Fryderyk II, król pruski przyłączył między innymi ziemie Pustelnika, Domanowa i Nagórnika do swojego państwa i do 1945 roku ziemie te należały do Prus podobnie jak cały wówczas Śląsk. Wyzwolenie tych ziem nastąpiło dopiero w trakcie tzw. operacji praskiej Armii Radzieckiej i II Armii Wojska Polskiego.
Po okresie wojennym obszary dzisiejszych miejscowości zaludniła nowa ludność, byli to repatrianci z Ukrainy zachodniej; z dawnych województw tarnopolskiego, lwowskiego i stanisławowskiego oraz z zachodniej Białorusi.
Dwa lata po wojnie w Nagórniku otworzono punkt szkolny który funkcjonował do 1972 roku a w 1979 roku budynek szkolny został wykupiony od Gminy przez Pana Zbigniewa Wiktora.- autora wielu książek.