Obecné informace, historie obce

Obec Marciszów je v současnosti jednou ze čtyř obcí Kamenohorského okresu, je situována v jihovýchodní části Dolnoslezského vojvodství a v severní části Kamenohorského okresu. V letech 1978-1998 patřila k bývalému Jelenohorskému vojvodství. Obec zaujímá plochu 81,98 km2, z čehož 53% představuje obdělávaná půda a 36% lesy. Rozloha obce představuje více než 20,7% okresu, a podle rozlohy je to jedna z jeho menších obcí. Obec Marciszów se nachází na pohraničí Západních a Středních Sudet a částečně Sudetského předhůří (Przedgórze Sudeckie). Průměrná nadmořská výška na území obce je v rozmezí 450-500 m n.m. K obci patří 9 vesnic a celkový počet obyvatel v posledních letech nepřekračuje 4800. Průměrná hustota obyvatelstva v obci je kolem 58 osob/km2. Přírodní prostředí obce Marciszów zahrnuje soubor mnoha atraktivních prvků. Důkazem toho je skutečnost, že území obce spadá do CHKO - Rudawski Park Krajobrazowy. Obec se nachází v povodí řeky Bobr. Průmyslová výroba, která zde funguje, je příznivá k životnímu prostředí. Odvětví: potravinářské, elektrické. Kromě toho zde působí přibližně 300 malých a středních soukromých firem, které nabízí své výrobky nebo služby.
Obcí vede železniční trať Vratislav – Jelení Hora. Nejdůležitější železniční stanicí v obci je Marciszów. Dříve se z ní rozcházely železniční tratě do pěti směrů. V 90. letech 20. století byly uzavřeny železnice ve směru Bolkowa a Złotoryji. V současné době jsou funkční ještě: zastávka v Sędzisławi a zastávka v Ciechanowicích. Kdysi byly ještě zastávky v Domanowě a Świdniku.
Dne 27. května 1990 vstoupil v platnost nový zákon o obecní samosprávě z 8. března roku 1990, na základě kterého se konaly první volby do obecních zastupitelstev. Tento zákon obci dal samosprávnost a právní subjektivitu. Zákonodárné funkce od té doby zastává zastupitelstvo obce, které je voleno ve všeobecných volbách. Výkonným orgánem byla ze začátku obecní rada v čele se starostou, jež byla volena zastupitelstvem. Od roku 2002 je výkonným orgánem v obci samostatně starosta, který je volen občany v přímých volbách.