• Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńsca NMP
    Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńsca NMP
  • Radar w Pastewniku
    Radar w Pastewniku

Pastewnik

Wieś wzmiankowana w 1203 roku. We wsi gotycka wieża z dzwonem 1684 rok zrujnowanego kościoła. W centrum wsi barokowy kościół św. Józefa Oblubieńca NMP wzniesiony w 1786 roku przez protestantów.

Pastewnik należał do starych wsi a o jego dziejach niewiele wiadomo. Wzmianki o powstaniu miejscowości są udokumentowane na 1310 rok. W 1825 roku wyznaczono główne części wsi: Pastewnik Dolny, Górny i Nowy, które łącznie przyjęły nazwę Stein-Kunzendorf. W 1945 roku wieś przyjęła nazwę Lisienice a dwa lata później została zmieniona na aktualną. W Pastewniku powstała również szkoła która funkcjonowała do 1997 roku oraz jednostka wojskowa, w połowie lat 90 zamknięta.
Obecnie na obszarze wsi mieści się radar meteorologicznyktóry za pomocą fal radiowych wykrywa opady, chmury, burze oraz inne zjawiska atmosferyczne.
W Pastewniku na uwagę zasługują również dwa kościoły. Pierwszy katolicki z XIII wieku, obecny wygląd zawdzięcza XV- wiecznej przebudowie. Od XIX wieku znajduje się on w ruinie.
Drugi ewangelicki dom modlitewny Pod Wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP. Wzniesiony został w latach 1777-1789 i jest budowlą pięcionawową z okrągłym chórem i barokowymi organami.