• Pomnik Bitwy Narodów pod Lipskiem z 1813 r.
    Pomnik Bitwy Narodów pod Lipskiem z 1813 r.
  • Dwór w Sędzisławiu
    Dwór w Sędzisławiu

Sędzisław

Sędzisław powstał nieco później niż okoliczne wsie i niewiele wiadomo o jego przeszłości, pomimo iż był sporą osadą. Pierwsze wzmianki pochodza z 1399 r.; do poł XVII w. wieś należała do Księstwa Świdnickiego, przez dłuższy czas aż do kasacji dóbr zakonnych w 1810 r. należała do klasztoru krzeszowskiego. W XVII w. Cystersi mieli tu folwark, a w okolicy 5 stawów rybnych. W 1785 r. był tu dwór z folwarkiem, młyn wodny i 2 bielniki, mieszkało 30 zagrodników i 9 chałupników, w 1833 r. powstała szkoła ewangelicka. W 1840 r. był młyn do mielenia kory dębowej, tartak, gospoda, pracowało 87 krosien. Wśród mieszkańców było 15 innych rzemieślników i 4 handlarzy, była to wieś, w której rolnictwo nie odgrywało decydującej roli.W 1867 r. zbudowano linię kolejową z Wałbrzycha do Jeleniej Góry, w 1869 r. uruchomiono linię do Trutnowa w Czechach przez Kamienną Góre i Lubawkę. Po 1945 r. Sędzisław pozostał wsią rolniczo – przemysłową. Przez szereg lat działała tu roszarnia lnu, będąca filią Zakładu Przemysłu Lniarskiego „LEN” w Kamiennej Górze. W 1973 r. rozpoczęto na dość dużą skalę eksploatację kruszywa z dolnego Lesku, którego eksploatacja utworzyła już zbiornik wodny.

W Sędzisławiu znajduje się zabytkowy dwór z początku XIX w. oraz pomnik upamiętniający wydarzenia 1813 r. Bitwy Narodów pod Lipskiem, we wsi zachowało się kilka domów mieszkalnych z XIX i pocz. XX w.

Wieś powstała w XIV wieku, wzmiankowana w 1399 roku jako Rubank, w 1765 roku jako Ruhbanck, w 1785 roku jako Ruhbank, w 1945 pod nazwą Rąbanek po wyzwoleniu nadano jej nazwę Sędzisław. Wieś przemysłowo rolnicza w obniżeniu Lesku. Składa się z wyraźnie oddzielonych dwóch części starej wzdłuż Zimnej Wody i nowszej wzdłuż linii kolejowej.

We wsi znajduje się dwór z połowy XVIII wieku założony na prostokącie dwu kondygnacyjny siedmioosiowy nakryty 4 spadowym dachem. Elewacje dzielone lizenami na narożach i elewacji frontowej markującymi portyk.