• Błękitne jeziorko
  Błękitne jeziorko
 • Błękitne jeziorko
  Błękitne jeziorko
 • Purpurowe jeziorko
  Purpurowe jeziorko
 • Puprpurowe jeziorko
  Puprpurowe jeziorko
 • Kościół
  Kościół
 • Kolorowe Jeziorka
  Kolorowe Jeziorka
 • Kolorowe Jeziorka
  Kolorowe Jeziorka
 • Wejście na Kolorowe Jeziorka
  Wejście na Kolorowe Jeziorka

Wieściszowice

Wieściszowice (do 1945 niem. Rohnau)- wieś w zachodniej części Kotliny Marciszowskiej, w dolinie Mienicy u stóp grzbietu Rudaw Janowickich od zachodu i Wielkiej Kopy od południa, na południowy zachód od Marciszowa. Usytuowana jest na wysokości ok. 460-580 m npm. Najwyższą część Wieściszowic stanowi Bacówka, natomiast dolna nosiła nazwę Płoszów. Powierzchniowo Wieściszowice zajmują 998 ha w tym 567 ha lasów, a liczba mieszkańców nie przekracza 500 osób.

Historia miejscowości

Wzmianki o Wieściszowicach w dokumentach sięgają XIII w. Do 1292 roku stanowiły własność Cystersów z Lubiąża, a potem były posiadłością rycerską. O dalszych dziejach niewiele wiadomo. Wieś bardziej znana stała się dopiero w XVII w. gdy należała do hrabiego Von Promnitza. Był to obszar rozwinięty rolniczo. W XVIII wieku odkryto złoża i zbudowano kopalnie, w 1785 - "Nadzieja", w 1793 - "Nowe Szczęście" i w 1796 - "Gustaw". W XIX wieku wieś posiadała 97 domów w tym kościół, szkołę z nauczycielem, wolne sołectwo z gorzelnią, trzy młyny wodne i tartak. Pracowało też 58 warsztatów lniarskich. W 1872 roku kopalnie w Wieściszowicach przejęła fabryka kwasu siarkowego ,,Silesia” z Żar, ale produkcja w oparciu o miejscowe złoża za ćwierć wieku się skończyła. Od 1902 roku w dolnej części Wieściszowic wyrabiano tylko farbę olejną w oparciu o siarczany. W 1925 roku zakład był zmuszony do zakończenia produkcji. Porzucone kopalnie i wyrobiska zalała woda. Dziś w tym miejscu znajdują się Kolorowe jeziorka.

Zabytki

Wieściszowice zachowały w znacznej części pierwotny układ przestrzenny, duży zespół cennych zabytków. Do takich należy zaliczyć miedzy innymi kościół filialny Największego Serca Pan Jezusa wzniesiony w 1859 roku dla ewangelików. Remontowany w 1970 roku a trzy lata temu kościołowi zrobiono nowe zielone pokrycie dachowe. Wnętrze kościoła zdobi barokowy obraz olejny oraz barokowe naczynia liturgiczne. Przy kamiennym murze cmentarnym stoi odnowiony pomnik poległych w pierwszej Wojnie Światowej w postaci obelisku z plakietą i krzyżem żelaznym.
Został wzniesiony również kościół pomocniczy w 1559 roku służący przez 95 lat ewangelikom a później katolikom. We wnętrzu kościoła znajduje się drewniany strop z połowy XVII wieku.

Turystyczna Perła Gminy.

Atrakcją turystyczną są Kolorowe Jeziorka. W kopalniach i wyrobiskach, ze względu na skład chemiczny dna, zebrana tam woda przybrała kolory purpury, błękitu oraz zieleni. Jeziorka te noszą nazwy - Purpurowego Jeziorka, Błękitnego Jeziorka oraz Zielonego Stawu. Te trzy małe stawy znajdujące się w Rudawach Janowickich, na północnym stoku Wielkiej Kopy. Położone są na wysokości od 560 do 640 m n.p.m. Powstałe jeziorka są unikatem w skali europejskiej. Nie tylko przyciągają turystów z całej Europy, ale stawiają również Wieściszowice w gronie wysoko atrakcyjnych miejscowości. Ponadto tut. Urząd Gminy w wydanych materiałach promocyjnych, gazetach, telewizji itp. Promuje walory Kolorowych Jeziorek. Dziś mieszkańcy Wieściszowic podkreślają, że w ostatnich latach zaczęła rozwijać się w ich wsi funkcja letniskowa, która w przyszłości może być ich szansą.

Łańcuchowa wieś na pn. stoku Wielkiej Kopy. Leży w dolinie Mienicy na wysokości 440 - 600 m. n.p.m. Wzmiankowana jako Ronowe w 1255 roku. Do 1292 roku stanowiła własność Cystersów z Lubiąża. Potem wieś była posiadłością rycerską. W 1373 roku istniał tu kościół więc wieś musiała być duża. Bardziej znana stała się dopiero w XVIII wieku gdy stała się własnością hr.von Promnitza. Znaczne zmiany zaszły po 1785 ponieważ powyżej wsi zaczęto wydobywać łupki pirtonośne.

Zabytki historyczne to:
 • kaplica cmentarna późnogotycka z 1559 roku, poewangelicki kościół neogotycki z 1850 roku.

 • Atrakcją turystyczną są jeziorka Purpurowe, Błękitne i Szmaragdowe w dawnych wyrobiskach łupków serycytowych z pirytami. W XVIII wieku odkryto złoża i zbudowano kopalnie, w 1785 - "Nadzieja", w 1793 - "Nowe Szczęście" i w 1796 - "Gustaw", w 1925 roku urządzenia kopalni rozebrano a w wyrobiskach odkrywkowych pozostały jeziorka.
 •