Zajímavosti obce

Území obce je atraktivní pro rozvoj různých forem turistiky, tj. poznávací, kvalifikované, rekreační a pobytové turistiky, skupinové rekreace a také pro sjezdové lyžování. Pěší poznávací turistika má dlouholeté tradice. Obcí vedou stezky mezinárodního a celostátního významu. Rozvoj této formy turistiky vychází zejména z využití existujících stezek a zprovoznění vnitřních pěších stezek a jezdeckých tras. Kromě toho byly na území obce vyznačeny cyklotrasy pro aktivní odpočinek na kolech. Jednou z hlavních zajímavostí obce jsou bezpochyby tzv. Barevná jezírka ("Kolorowe Jeziorka") nacházející se ve Wieściszowicích, v blízkosti trasy na Wielkou Kopu. Kromě toho Marciszowskou kotlinu (Kotlina Marciszowska) obklopují četná horská pásma:
od východu - Masyw Trój Garbu /Valbřiské hory (Góry Wałbrzyskie)/,
od jihu – Liščí hory (Góry Lisie), které patří k návrším Lubawské brány (Brama Lubawska),
od západu a jihozápadu – Janovické rudohoří (Rudawy Janowickie),
od severu a severozápadu – Kačavské hory (Góry Kaczawskie).
Od jihovýchodu se přes úzký úsek údolí řeky Bobr Marciszowská kotlina spojuje s nížinou Leska. Severozápadním směrem se přes průlom Bobru, mezi Kačavskými horami a Janovickým rudohořím spojuje s Jelenohorskou kotlinou (Kotlina Jeleniogórska). Hlavním údolím je Dolina Bobru. Charakteristickým znakem horských pásem je výskyt dlouhých horských hřbetů nacházejících se v nadmořské výšce 650 - 680 m nakloněných NW-SE směrem a také svahů, které mají sklon nejčastěji v rozmezí 20 – 30. Z dalších vyskytujících se zde forem si zaslouží pozornost hornická díla lomů v Janovickém rudohoří.

Barevná jezírka (Kolorowe jeziorka)

Těsně nad vesnicí Wieściszowice, na svazích Wielké Kopy se nachází cca 400 m dlouhá jáma vyplněná vodou tmavě červené barvy. Jedná se o pozůstatek po těžbě ložisek seriritické břidlice, zahájené v 18. století. Tyto břidlice obsahovaly 26% pyritu. První hlubinný důl zde vznikl v roce 1785. Ložiska, která se zde těžila, vystačila na přibližně 100 let. Opuštěná těžební oblast se vyplnila voda, kterou sloučeniny železa zbarvily do červena. Tento důl se jmenoval "Nadzieja" (Naděje). O něco později, v roce 1793, byl zprovozněn důl "Gustaw". Důlní dílo se nachází o něco výše, ve vzdálenosti přibližně 700 m od "Purpurového jezírka“ (Purpurowe Jeziorko). I toto se naplnilo vodou a vzniklé jezírko bylo nazváno „Smaragdovým“ (Szmaragdowe Jeziorko). Poté, když se vyčerpaly zásoby i v tomto dole, v roce 1893 vzniklo další dílo – „Nové štěstí“ (Nowe Szczęście). Jeho těžební oblast se nachází již na území vesnice Raszów, a tedy v obci Kamenná Hora. Vytěžený materiál byl svážen do Płoszowa, malé osady mezi Wieściszowicemi a Marciszowem, ve které se nacházel podnik pro zpracování pyritu. Toto důlní dílo se pravidělně naplňuje vodou, a takto vzniklé jezírko je nazýváno "Blankytným“ (Błękitne).
Během velkých povodní v roce 1997 se odhalily štěrbiny v otvorech, ve kterých se nachází důlní dílo "Purpurového jezírka“ (Purpurowe Jeziorko) a veškerá voda z něj vytekla. Po roce se jezírko znovu naplnilo vodou, ale jeho barva již není tak intenzivní jako dříve. Možná za několik let, když se v něm rozpustí více sloučenin železa, jezírko získá opět dřívější barvu. Pozůstatkem po dávném rozkvětu jsou také četné bývalé štoly vyhloubené do skal obklopujících Ciechanowice.
Štoly nejsou v současné době zabezpečeny a případný vstup do nich je pouze na vlastní odpovědnost!


Kompletní přehled turistických zajímavostí a historických objektů najdete na stránkách:
http://www.marciszow.pl/?turystyka,5


Virtuální procházku po obci je možné také absolvovat na stránce
http://www.marciszow.pl/gminamarciszow/index.html


Je možné také navštívit agroturistické farmy, které nabízí ubytování, jejich údaje najdete na stránkách:
http://www.marciszow.pl/?gospodarstwa-agroturystyczne,17

Turistické stezky
Zelená stezka
(Trójgarb - Gostków) – Krąglak - Marciszów - Wieściszowice - Wielka Kopa - (Rędziny - Skalnik - Kowary)

Červená stezka
Marciszów žel. zast. – (Kamenná Hora), údolím Sierniawy

Žlutá stezka
Marciszów žel. zast. - Ciechanowice - (Janowice Wielkie), údolím Bobru

Stezka piastovských hradů – zelená
(Bolków) - Pastewnik - (Płonina) - Częstocin - (Janowice Wielkie)
Tato stezka pouze "zavadí" o severní část obce, na její území vstupuje na dvou krátkých úsecích v horní části Pastewniku a v oblasti Świdniku, kde prochází jeho kolonií - Częstocinem. Naproti tomu mezi Pastewnikiem a Częstocinem stezka vede kolem hradu "Niesytno" v Płonině, nacházejícího se na území Javorského okresu.

Žlutá stezka
(Trójgarb) – Nagórnik – (Bolków)
Tato stezka prochází přes obec také pouze velmi krátkým úsekem. Jedinou vesnicí, kterou míjí v naší obci, je Nagórnik.

Žlutá stezka
(Janowice Wielkie) - Wielka Kopa - (Kamenná Hora)
I tato stezka vede pouze krátkým úsekem podél hranice naší obce, hlouběji se v něj vnořuje pouze v okolí vrcholu Wielké Kopy.

Cyklostezka
(Wierzchosławice) – Pastewnik – (Płonina) – Świdnik – Ciechanowice – Orlinek – Przybkowice – Wieściszowice – Wielka Kopa – (Raszów) – Marciszów – (Debrznik).